સરકારી ઓફિસ શરુ કરવા અંગે ગુજરાત સરકારે કર્યો મહત્વ નો નિર્ણય, જાણો વિગત


સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજ્ય સરકારે છૂટ આપી છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે સરકારી ઓફિસો માટે લોકડાઉન 4 અંગે નો પરિપત્ર પણ બહાર પડ્યો છે. જેમાં જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં સરકારી કચેરીઓ રાબેતા મુજબ શરુ થવાની દિશા માં છે. વર્ગ 1-2 ના કર્મચારીઓ એ ફરજીયાત હાજર રહેવું પડશે. અમદાવાદ કંટેઇન્મેન્ટ જોન બહાર રહેતા કર્મચારી ને પણ ઓફિસ આવવું પડશે.

સરકારી ઓફિસો ફરી શરુ કરવા ને લઈને ગુજરાત સરકારે પરિપત્ર બહાર પડ્યો હતો. જેમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ગ 1-2 ના કર્મચારીઓ એ ફરજીયાત ઓફિસ આવવું પડશે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ કંટેઇન્મેન્ટ ઝોન બહાર રહેતા કર્મચારીઓએ પણ ઓફિસ આવવું પડશે. જયારે જિલ્લાઓમાં કંટેઇન્મેન્ટ ઝોન બહાર કચેરી હોય તો 100 ટકા સ્ટાફ રાખવા પડશે.

મહત્વ ની વાત એ છે કે, જો કચેરી ના જવાબદાર અધિકારી ઈચ્છે તો શિફ્ટ પ્રમાણે કરમચ્છરી અધિકારોને બોલાવી શકે છે. પરંતુ કન્ટેન્ટ મેન્ટ જોન માં રહેતા કર્મચારી ને બોલાવી શકાશે નહિ. વર્ગ 3 અને તેનાથી નીચેના કર્મચારી ને 50% હાજરી રાખવી.

વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવશ્યક સેવાઓ સિવાય કંટેઇન્મેન્ટ ઝોનમાં આવતી કચેરીઓ હાલ પૂરતી બંધ રાખવામાં આવશે. કંટેઇન્ટમેન્ટ ઝોન બહારની અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ખાતેની કચેરીઓ માં વર્ગ 1 અને 2 ના તમામ અધિકારીઓ અને વર્ગ 3 અને 4 ના 50 ટકા કર્મચારીઓ ને ઓફિસ બોલાવી શકાશે.

Post a Comment

0 Comments