જે લોકો બીજાની મદદ કરે છે, તેમના પર ભગવાનની કૃપા સાદાઈ બનેલી રહે છે

જે લોકો બીજાની મદદ કરે છે, તેમના પર ભગવાનની કૃપા સાદાઈ બનેલી રહે છે

એક ખેડૂત ખૂબ ગરીબ હતો. આ ખેડૂત અન્ય લોકોના ખેતરોમાં કામ કરીને પૈસા કમાતો હતો. તેની ગરીબીથી તેને ખૂબ દુ:ખ થયું. એક દિવસ આ ખેડૂતના ગામમાં એક સંત આવ્યા અને આ સંત રોજ ગામના લોકોને ઉપદેશ આપતા. સંતના ઉપદેશોને ગામલોકો દ્વારા ખૂબ પસંદ કરવામાં આવ્યા. ગરીબ ખેડૂતને પણ આ સંત વિશે ખબર પડી. ખેડૂતે વિચાર્યું કે તેની ગરીબીની સમસ્યા સાથે મારે સંત પાસે કેમ ન જવું જોઈએ. સંત પાસે ચોક્કસપણે આ સમસ્યાનું સમાધાન હશે. પછી બીજા દિવસે શું હતું ખેડૂત પણ સંતનો ઉપદેશ સાંભળવા પહોંચ્યો. ઉપદેશ પૂરો થયા પછી ખેડૂત સંત પાસે ગયો. સંત પાસે પહોંચતાં ખેડુતે કહ્યું, “હું બહુ ગરીબ છું.” મારી પાસે પૈસા નથી, હું મારી ગરીબીથી પરેશાન છું. મારી આ સમસ્યા હલ કરો.

સંતે ખેડૂતની આખી વાત સાંભળી અને કહ્યું કે તે ભગવાનને પૂછશે કે તમે કેમ ગરીબ છો. તમે આવતીકાલે જવાબ મેળવવા માટે મારી પાસે આવો. બીજે દિવસે ખેડૂત ફરી સંતની પાસે ગયો. સંતે ખેડૂતને કહ્યું કે ભગવાન તેને કહ્યું છે કે તમારા નસીબમાં અનાજની માત્ર પાંચ બોરી છે. એટલા માટે જ ભગવાન તમને થોડું ખોરાક આપે છે, જેથી તમે તમારા જીવનભર આહાર મેળવી શકો.

સંતની વાત સાંભળ્યા પછી ખેડૂત પાછો તેના ઘરે ગયો. ઘરે જતા, ખેડૂતે સંત વિશે ઘણું વિચાર્યું અને બીજા દિવસે ફરી સંતને મળવા ગયો. સંતને મળતા ખેડૂતે કહ્યું કે તમે ભગવાનને મારા નસીબના બધા દાણા એક સાથે આપવા માટે કહો છો. ઓછામાં ઓછું એક દિવસ મારે સંપૂર્ણ ભોજન લેવું જોઈએ. સંતે ખેડૂતની વાત સાંભળી અને કહ્યું, ભગવાન, જરૂર તારી આ ઈચ્છા પૂરી કરો.

બીજા દિવસે ખેડૂતને તેના ઘરની બહાર પાંચ બોરી અનાજ મળ્યું. ખેડૂત ખુશ થઈ ગયો અને આ બોરીઓ ઉઠાવી અને ઘણું બધુ જમી લીધું. પેટ ભર્યા પછી, ખેડૂતે વિચાર્યું કે મારે શા માટે બાકીનો ખોરાક ગરીબ લોકોમાં વહેચું. આ કરવાથી મારી સાથે લોકોનું પેટ પણ ભરાઈ જશે. ખેડૂતે બાકીના અનાજ ગામના ગરીબ લોકોને વહેચ્યું. આ કરીને, ગામના તમામ ગરીબ લોકોએ એક જ દિવસમાં ખાધું.

બીજા દિવસે ખેડૂતે વિચાર્યું કે તેણે ફરીથી કામ કરવું પડશે, તો જ તેને ખાવાનું મળશે. પરંતુ ખેડૂત તેના ઘરની બહાર નીકળતાંની સાથે જ તેણે ફરીથી તેના ઘરની બહાર પાંચ અનાજની બોરી જોઇ. ખેડૂતે પહેલા તેનું પેટ ભરી લીધું, પછી બીજાઓને ખોરાક આપ્યો. આ ઘણા દિવસો સુધી ચાલ્યું.

ખેડૂતે વિચાર્યું કે તે સંત પાસે જવું અને તેને આ બનવાનું કારણ પૂછું. સંતને મળતા ખેડુતે કહ્યું કે તમે કહ્યું હતું કે મારા ભાગ્યમાં ફક્ત પાંચ થેલી છે. પરંતુ ઘણા દિવસોથી મને રોજ અનાજના કોથળા પાંચ મળી રહ્યા છે. મારી સાથે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? સંતે હસીને કહ્યું કે તમે આટલું બધુ અનાજ ખાશો? ખેડૂતે કહ્યું કે ના, અનાજ જે મેં પેટ ભર્યા પછી છોડી દીધું હતું. હું તેને બીજા ગરીબ લોકોને વહેંચું છું. જેથી તેઓ પોતાનું પેટ પણ ભરી શકે. આ કરીને, મારી સાથે ગામના લોકોને પણ ભોજન મળી રહ્યું છે.

ખેડૂતની વાત સાંભળ્યા પછી સંતે કહ્યું કે તમારું હૃદય સાફ છે અને તમારા વિશે વિચાર કરવાને બદલે તમે લોકો વિશે પણ વિચાર્યું. ભગવાન તમારી આ લાગણી ગમી. જેના કારણે ભગવાન તમને દરરોજ પાંચ બોરી અનાજ આપી રહ્યા છે. ભગવાન તમને આ ઉમદા કાર્યથી ખુશ થયા છે. તેથી, તેઓ તમને અન્ય જરૂરિયાતમંદ લોકોના નસીબનું અનાજ પણ આપી રહ્યા છે. જેથી તમે તેમને પણ ખવડાવી શકો. ખેડૂતને સંત વિશે ખબર પડી અને તે બીજાઓને ખવડાવતા રહ્યા.

વાર્તામાંથી શીખ- જે લોકો અન્યના દુઃખ સમજે છે અને મદદ કરે છે, તેમના પર હંમેશા ભગવાનની કૃપા રહે છે. ભગવાન સારા હૃદયવાળા લોકોને મદદ કરે છે. તેથી હંમેશાં તમારા હૃદયને સાફ રાખો અને શક્ય તેટલું દાન કરો. દાન કરવાથી ભગવાનની કૃપા જીવન પર ટકી રહે છે. હંમેશા તમારા મનને સાફ રાખો.

Gyan Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *