સૌથી કઠિન વ્રત માંથી એક છે નિર્જળા એકાદશી, ક્યારે છે? જાણો તારીખ, શુભ મુહર્ત અને મહત્વ

સૌથી કઠિન વ્રત માંથી એક છે નિર્જળા એકાદશી, ક્યારે છે? જાણો તારીખ, શુભ મુહર્ત અને મહત્વ

પંચાંગ મુજબ, 21 જૂન 2021 ને રવિવારે જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. આ એકાદશીને નિર્જળા એકાદશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ વ્રત ને વિધિ પૂર્વક કરવાથી બધાજ પ્રકાર ના કષ્ટ અને દુઃખ દૂર થાય છે.

નિર્જળા એકાદશી નું મહત્વ

નિર્જળા એકાદશી ના વિષે કહેવામાં આવે છે કે આ વ્રત નું પુણ્ય 24 એકાદશી ના વ્રતો ના બરાબર છે. બધાજ વ્રતો માં એકાદશી ના વ્રત ને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે, પરંતુ નિર્જળા એકાદશી એ બધીજ એકાદશી વ્રતો માં ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવી છે. આ વ્રત ભગવાન વિષ્ણુ ને સમર્પિત છે.

નિર્જળા એકાદશી માં જળ નો ત્યાગ કરવામાં આવે છે

નિર્જળા એકાદશી વ્રતમાં અન્ન ની સાથે સાથે જળ નો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે. એકાદશી નું વ્રત દશમી ની સમાપ્તિ અને એકાદશી ની તિથિ થી આરંભ થઇ જાય છે. આ વ્રત ના સમાપન દ્વાદશી ની તિથિ એ કરવામાં આવે છે. એકાદશી ના વ્રત માં પારણ એટલે સમાપન વિધિ પૂર્વક અને શુભ મુહર્ત માં કરવામાં આવે તો આ વ્રત નું પૂર્ણ ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે.

નિર્જળા એકાદશી ક્યારે છે?

એકાદશી તિથિ આરંભ : 20 જૂન, 2021 એ સાંજે 04 વાગ્યે 21 મિનિટ

એકાદશી તિથિ સમાપ્ત : 21 જૂન, 2021 એ બપોરે 01 વાગ્યે 31 મિનિટ

એકાદશી વ્રત પારણ મુહર્ત : 22 જૂન, 2021 એ પ્રાતઃ 05 વાગ્યે 24 મિનિટ થી પ્રાતઃ 08 વાગ્યે 12 મિનિટ

પારણ તિથિ ના દિવસે દ્વાદશી તિથિ સમાપ્ત થવાનો સમય : પ્રાતઃ 10 વાગ્યે 22 મિનિટ (22 જૂન, 2021)

Gyan Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *